.: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอุทัยวิทยาคม :.
  งานวิชาการ
  บริหารงานทั่วไป
  บริหารงานบุคคล
  งานงบประมาณ
     
  วิทยาศาสตร์
  คณิตศาสตร์
  ภาษาไทย
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ภาษาต่างประเทศ
 

สังคมศึกษา

  สุขศึกษาพลศึกษา
  ศิลปะ
  งานแนะแนว
     
  งานสวนพฤกษศาสตร์
  การเรียนรู้ไร้พรมแดน
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  งานห้องสมุด
  ศูนย์ภาษาไทย
  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
  ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์
  ห้องเรียนพิเศษภาษา(MEP)
  ห้องเรียนพิเศษ ปวช.
  To Be Number One Club
     
 


เว็บไซต์ที่มีประโยชน์
ครูวันดี.com

 
 
 
 
   
 
::----รวมลิงค์ต่างๆ----::
 
หน่วยงานราชการ
 

- กระทรวงศึกษาธิการ
- สพฐ.
- สพท.อุทัยธานี
- สพม. 42
- โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

 
หนังสือพิมพ์
 
   
 
   
  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
  ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program) ม. 1
  ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม. 1
  ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ม.4
  ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต (Gifted) ม.4
  ประกาศผลสอบห้องเรียน หลักสูตรทวิศึกษา
   
  การประชุมเชิงปฎิบัติการ
สมา ชิกสวนพฤษศาสตร์ กลุ่มภาคกลาง
 
   
     
  การแข่งขัน อุทัยธานีเกมส์ งานเปิดบ้าน อทว. 2017   คณะผู้บริหารจากอินโดนีเซียชมงานSTEM
     
  การประเมินเพื่อคัดเลือกนักเรียนรับรางวัล
พระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
  พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50วัน)   การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
           

ข่าวประกาศสอบราคา / จัดซื้อจัดจ้าง
   • โรงอาหาร-หอประชุม-101-ล.-27-พิเศษ-1
   • บัญชีแสดงรายการก่อสร้าง
   • ปร4-1
   • ปร4-2
   • ปร4-3
   • ปร4ข
   • ปร5
   • ปร6
   • ประกวดราคา (ร่างประกาศ)
   • ประกาศเชิญชวน (ร่างประกาศ)
   


 

สถานที่ตั้งโรงเรียนอุทัยวิทยาคม เลขที่ 55 หมู่ 2 ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
Copyright @ Uthaiwitthayakhom School Tel : 0-5651-1334 Fax : 0-5651-4471
Create By Jongrak Tesana , Thiti Phromsut , Jongdee kamsan