*ประกาศรับสมัครเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียนอุทัยวิทยาคม*